Service Details

Utbyggnader

Vi hanterar hela processen, från design till färdigställande, med precision och yrkesskicklighet.

Avslutade projekt
Service Img

Utbyggnader inom Stockholm

Utbyggnader är en process där befintliga byggnader utvidgas och förbättras genom tillägg av nya sektioner eller strukturer. Detta arbete omfattar en omfattande planering, design och konstruktion, och det är här vi kommer in. Vi erbjuder expertis inom alla faser av utbyggnadsprojekt, från initiala skisser till bygglovsansökan och det slutliga bygget.'

Genom att göra en utbyggnad kan man inte bara öka utrymmet i en bostad eller lokal utan även addera värde till fastigheten. Vi fokuserar på att skapa lösningar som är skräddarsydda för varje kunds unika behov och önskemål, och vi strävar alltid efter att uppnå en optimal balans mellan estetik, funktionalitet och kostnadseffektivitet.

Vi tar hand om hela processen, inklusive nödvändiga ritningar, bygglovsansökningar, materialval och själva byggandet. Vår erfarenhet och kunskap inom byggbranschen gör oss till ett självklart val för alla typer av utbyggnadsprojekt, vare sig det gäller små tillbyggnader eller större ombyggnationer.