Välj en sida

Tillbyggnader ger stora mervärden till hus och boende. Med nya ytor skapas nya livsrum att njuta av. För att en tillbyggnad ska bli så bra som möjligt behövs en kompetent och engagerad entreprenör som kan skapa en helhet mellan huset och den tillbyggnad som ska byggas upp.

Stora som små
Alla tillbyggnader, stora som små, är lika betydelsefulla för ett hus. De ska harmonisera med husets karaktär och känsla, samt vara funktionella och välbyggda så att de håller i många år. Det i sin tur kräver både en god planering och ett gott utförande från entreprenörens sida. Lite mer komplexa tillbyggnader med unik karaktär blir då en möjlighet. Kanske kan även en arkitekt få rita och komma med sitt. Det förbättrar chanserna att tillbyggnaden verkligen blir som önskat.

Funktionen
Funktionen avgör formen och storleken på de tillbyggnader som tillförs ett hus. Vad ska det användas till? Kanske behövs flera sovrum, eller ett luftigt och rejält vardagsrum? Drömmen om en pool i huset kanske kan lösas genom en smäcker tillbyggnad? Många har vi drömmar om vad vi vill lägga till vårt redan så fina hus, och med en tillbyggnad blir det möjligt. En tillbyggnad kan göras på så många sätt, och med en arkitekts hjälp kan en unik enhet skapas, särskilt utformad för specifika krav.

Begränsningar och krav
De enda begränsningar som finns är egentligen detaljplanerna för området. De reglerar hur stort ett hus får bli, hur högt och hur byggnationen ska placeras. I vissa fall krävs lite mer än så. Inför en projektering av tillbyggnader till hus är det därför ofta smart att allra först ta reda på vilka krav som ställs från kommunen. Utifrån det går det sedan att planera upp hur funktion och design ska lösas, för att tillgodose de önskemål som finns. Kanske kan en arkitekt vara till hjälp. De ser möjligheter där vi andra ser begränsningar. Sedan behövs ett bygglov och en riktigt bra entreprenör som kan realisera planen.

Kompetens
Med en entreprenör med bred erfarenhet av tillbyggnader, och med god kompetens och högt engagemang blir det mesta möjligt. Vänd dig till förtroende till Allerskog & Krantz vid tillbyggnader, oavsett om de är stora eller små. Vi har över trettio års erfarenhet, och är ett företag att lita på. Vi tar emot kunder från hela Stockholmsområdet.

Ni är välkomna att höra av er till oss på Allerskog & Krantz.

Gå in på www.allerskog-krantz.se